START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ŚWIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)


STATYSTYKI (STATISTICS)
   Statystyki prezentowane na tej stronie oparte są na rekordach wprowadzonych do bazy. Ich celem jest wskazanie gatunków zarówno najpospolitszych jak i tych najrzadziej notowanych. Zaprezentowano tutaj także mapy ilustrujące rozkład wszystkich rekordów na terenie całego kraju oraz przyrosty rekordów i gatunków w czasie.The statistics presented on this website are based on records entered into the database. They aim to indicate both the most common and the least frequently recorded species. Maps illustrating the distribution of all records throughout the country and the increase in records and species over time are also presented here.


Liczebność poszczególnych grup systematycznych pluskwiaków różnoskrzydłych występujących na terenie Polski

(THE NUMBER OF GENERA AND SPECIES INCLUDED IN PARTICULAR GROUPS OF TRUE BUGS OCCURRING IN POLAND)

Mapa ilustrująca rozkład wszystkich UTM

(MAP ILLUSTRATING THE DISTRIBUTION OF ALL UTMS)Mapa ilustrująca stopień poznania Heteroptera Polski

Uwaga: uwzględniono tylko rekordy, mające precyzyjną lokalizację z dokładnością do kwadratu UTM.

Oznaczenia:
- czerwony trójkąt - od 1 do 10 rekordów w kwadracie UTM
- czerwone kółko - od 11 do 50 rekordów
- zielony trójkąt - od 51 do 100 rekordów
- zielone kółko - powyżej 100 rekordów.(A MAP ILLUSTRATING THE DEGREE OF KNOWN HETEROPTERA OF POLAND)

Note: only records with a precise UTM squared location are included.

Markings:
- red triangle - from 1 to 10 records in the UTM square
- red circle - from 11 to 50 records
- green triangle - from 51 to 100 records
- green circle - over 100 records.

Stopień poznania Heteroptera Polski - wariant 2 i 3

Wzrost natężenia koloru jest wprostproporcjonalny do ilości gatunków stwierdzonych z danego kwadratu UTM.(DEGREE OF KNOWN HETEROPTERA OF POLAND - VARIANT 2 AND 3)

The increase in color intensity is directly proportional to the number of species recorded from a given UTM square.


Stopień poznania faunistycznego poszczególnych rodzin Heteroptera

Kolor ciemnozielony - ilość kwadratów UTM, z których wykazano przedstawicieli poszczególnych rodzin; kolor jasnozielony - stosunek ilości tych kwadratów do liczby gatunków danej rodziny (stwierdzonych z Polski).(DEGREE OF FAUNISTIC KNOWLEDGE OF PARTICULAR HETEROPTERA FAMILIES)

Dark green color - the number of UTM squares from which representatives of individual families are recorded; light green color - the ratio of the number of these squares to the number of species of a specific family (recorded from Poland).


Podział kwadratów UTM

Na poniższych wykresach zaprezentowano podział kwadratów UTM ze względu na ilość stwierdzonych z ich obszaru gatunków. Zdecydowana większość gatunków znana jest z nie więcej niż 10 pól. Niższy z wykresów stanowi rozbicie pierwszej kolumny górnego wykresu.(CLASSIFICATION OF UTM SQUARES)

The charts below present the classification of UTM squares according to the number of species recorded from their area. The vast majority of species are known from no more than ten quadrats. The lower chart is a detailed representation of the first column of the upper graph.
Liczba wykazanych gatunków Heteroptera w poszczególnych krainach

(NUMBER OF HETEROPTERA SPECIES RECORDED IN PARTICULAR REGIONS)Przyrost rekordów i gatunków w czasie

Na poniższych wykresach zaprezentowano przyrost rekordów (w rozumieniu Gierlasiński G. 2018) oraz znanych z obszaru Polski gatunków (dolny wykres).(INCREASING THE NUMBER OF RECORDS AND SPECIES OVER TIME)

The charts below present the increase in records (as defined by Gierlasiński G. 2018) and species known from Poland (bottom chart).

Liczba gatunków wykazanych w poszczególnych krainach

(NUMBER OF SPECIES RECORDED IN PARTICULAR REGIONS)Beskid Wschodni480
Beskid Zachodni514
Bieszczady222
Góry Świętokrzyskie257
Kotlina Nowotarska204
Nizina Mazowiecka452
Nizina Sandomierska378
Nizina Wielkopolsko-Kujawska560
Pieniny284
Pobrzeże Bałtyku484
Podlasie319
Pojezierze Mazurskie367
Pojezierze Pomorskie477
Puszcza Białowieska328
Roztocze478
Sudety Wschodnie295
Sudety Zachodnie397
Śląsk Dolny557
Śląsk Górny531
Tatry239
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska539
Wyżyna Lubelska494
Wyżyna Małopolska478
Wzgórza Trzebnickie316


Gatunki najczęściej wykazywane (powyżej 150 UTM)

(MOST COMMON SPECIES (ABOVE 150 UTM SQUARES))

525 - Aelia acuminata, 509 - Coreus marginatus, 507 - Dolycoris baccarum, 450 - Lygus pratensis, 424 - Eurydema oleracea, 420 - Graphosoma italicum, 403 - Palomena prasina, 393 - Pyrrhocoris apterus, 389 - Carpocoris fuscispinus, 375 - Lygus rugulipennis, 367 - Stenodema laevigata, 367 - Eurygaster maura, 357 - Carpocoris purpureipennis, 353 - Rhopalus parumpunctatus, 340 - Saldula saltatoria, 335 - Nabis pseudoferus, 325 - Stenodema calcarata, 319 - Corizus hyoscyami, 318 - Kleidocerys resedae, 312 - Peribalus strictus, 303 - Myrmus miriformis, 302 - Adelphocoris lineolatus, 300 - Notostira erratica, 296 - Elasmucha grisea, 290 - Pentatoma rufipes, 282 - Deraeocoris ruber, 280 - Stictopleurus punctatonervosus, 280 - Himacerus mirmicoides, 278 - Eysarcoris aeneus, 272 - Himacerus apterus, 268 - Picromerus bidens, 256 - Leptopterna dolabrata, 250 - Plagiognathus chrysanthemi, 248 - Trigonotylus caelestialium, 231 - Nabis ferus, 229 - Neides tipularius, 229 - Nabis limbatus, 228 - Nabis flavomarginatus, 227 - Plagiognathus arbustorum, 226 - Neottiglossa pusilla, 225 - Anthocoris nemorum, 223 - Eurygaster testudinaria, 222 - Nabis rugosus, 220 - Oxycarenus lavaterae, 219 - Alydus calcaratus, 216 - Nysius thymi, 215 - Halticus apterus, 215 - Capsus ater, 212 - Liocoris tripustulatus, 206 - Rhyparochromus pini, 199 - Adelphocoris seticornis, 197 - Elasmostethus interstinctus, 191 - Leptoglossus occidentalis, 190 - Syromastus rhombeus, 187 - Orthops kalmii, 187 - Deraeocoris lutescens, 186 - Scolopostethus thomsoni, 181 - Stictopleurus abutilon, 181 - Adelphocoris quadripunctatus, 180 - Rhopalus subrufus, 179 - Orius minutus, 178 - Nithecus jacobaeae, 174 - Polymerus unifasciatus, 169 - Piezodorus lituratus, 166 - Zicrona caerulea, 166 - Eurydema ornata, 166 - Coptosoma scutellatum, 166 - Apolygus lucorum, 165 - Capsodes gothicus, 163 - Cymus glandicolor, 163 - Calocoris affinis, 162 - Megaloceroea recticornis, 160 - Stenotus binotatus, 158 - Rhyparochromus vulgaris, 157 - Chlamydatus pullus, 156 - Tritomegas bicolor, 156 - Thyreocoris scarabaeoides, 153 - Phytocoris varipes, 152 - Sciocoris cursitans,Gatunki znane ze wszystkich krain zoogeoraficznych Polski

(SPECIES KNOWN FROM ALL ZOOGEOGRAPHICAL REGIONS OF POLAND)

Adelphocoris lineolatus, Adelphocoris quadripunctatus, Adelphocoris seticornis, Aelia acuminata, Closterotomus biclavatus, Coreus marginatus, Dolycoris baccarum, Elasmostethus interstinctus, Eurydema oleracea, Halticus apterus, Kleidocerys resedae, Leptopterna dolabrata, Lopus decolor, Lygus pratensis, Lygus rugulipennis, Monalocoris filicis, Nabis flavomarginatus, Nabis limbatus, Nithecus jacobaeae, Pentatoma rufipes, Picromerus bidens, Saldula saltatoria, Stenodema calcarata, Stenodema laevigata, Stictopleurus crassicornis

Razem (total): 25 gatunków (species).


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2024

Licznik odsłon: 0