START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)


STRONA GŁÓWNA        AKTUALNOŚCI
Pluskwiaki Różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI1, ARTUR TASZAKOWSKI2

1 Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska;
2 Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska.

ostatnia aktualizacja: 3.06.2021
IKONOGRAFIA: zdjęcia pluskwiaków w dużej rozdzielczości wykonane techniką warstwową wraz ze zbiorem wskazówek (opartych głównie na kluczach polskich i francuskich) do samodzielnego oznaczania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych.


ROZMIESZCZENIE: mapy występowania wszystkich gatunków na podstawie danych literaturowych. Mapy aktualizowane są systematycznie, pod każdą wyszczególniono publikacje, na podstawie których została wygenerowana mapa. Na chwilę obecną w bazie danych znajduje się 87 procent prac dodanych w całości, pozostałe prace są sukcesywnie dodawane (ilość wprowadzonych prac obejmuje ponad 780 pozycji dotyczących Heteroptera, a baza liczy blisko 50000 rekordów).


WYKAZ GATUNKÓW: lista wszystkich gatunków pluskwiaków stwierdzonych z terenów naszego kraju.
Aktualności

13.09.2021 - ukazała się publikacja o pluskwiakach Doliny Baryczy, zawierająca nowe dane o 88 gatunkach.

1.09.2021 - ukazała się publikacja o pluskwiakach użytku ekologicznego Góra Tuł, zawierająca nowe dane o 97 gatunkach.

31.08.2021 - w związku z nowym stanowiskiem Orsillus depressus w Beskidzie Wschodnim zaktualizowano mapę tego gatunku.

11.08.2021 - w związku z z pracą o próbie zimowania Leptoglossus occidentalis w gniazdach czapli siwej zaktualizowano mapę tego gatunku.

3.08.2021 - ukazała się praca o nowym dla Polski gatunku: Polymerus carpathicus.

20.07.2021 - ukazała się praca o nowych stanowiskach pluskwiaków w południowo-wschodniej Polsce, zawierająca nowe dane o 161 gatunkach Heteroptera.

26.06.2021 - ukazała się ekologiczna praca o stawonogach zimujących w norach ssaków, zawierająca nowe dane o 4 gatunkach Heteroptera, a także publikacja prezentująca nowe dane o pluskwiakach Pojezierza Mazurskiego.

03.06.2021 - zaktualizowano podział systematyczny Heteroptera. Za jego podstawę przyjęto syntetyczną pracę True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History, second edition (Schuh & Weirauch 2020). Thyreocoridae zostały włączone w randze podrodziny do Cydnidae. Zamieszczono zestawienie dotyczące liczebności poszczególnych grup systematycznych lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych występujących na terenie Polski.

27.05.2021 - ukazała się publikacja o pluskwiakach południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski, zawierająca nowe dane o 65 gatunkach.

25.05.2021 - ukazała się publikacja o pluskwiakach zespołu przyrodniczo-krajoznawczego Góra Bucze, zawierająca nowe dane o 93 gatunkach.

07.05.2021 - w związku z z nowymi danymi o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych w Sudetach Zachodnich zaktualizowano mapy 142 gatunków.

09.04.2021 - w związku z ukazaniem sie kolejnej części Przyczynku do rozmieszczenia Heteroptera w Polsce zaktualizowano mapy wszystkich gatunków.

15.03.2021 - w związku z nowym stanowiskiem Orsillus depressus na Nizinie Mazowieckiej zaktualizowano mapę tego gatunku.

21.02.2021 - w związku z pracą o pluskwiakach z kolekcji Aliny Kasprowicz zaktualizowano mapy 131 gatunków.

4.02.2021 - ukazały się trzy nowe prace o Heteroptera: nowe dane o stanowiskach Metopoplax ditomoides i M. origani, kolejne stanowisko H. halys w Polsce oraz pierwsze stwierdzenie Tupiocoris rhododendri w kraju. Zaktualizowano mapy tych gatunków.

22.11.2020 - w związku z ukazaniem się monografii poświęconej rodzinie Nabidae zaktualizowano mapy gatunków z tej grupy.

27.10.2020 - w związku z nowymi danymi o Heteroptera w dolinie Bugu zaktualizowano mapy 31 gatunków.

29.09.2020 - w związku z nowymi danymi o Heteroptera Puszczy Kampinoskiej oraz informacjami faunistycznymi w pracach z zakresu badań molekularnych zaktualizowano mapy blisko 40 gatunków.

20.09.2020 - zaktualizowano mapę Spilostethus saxatilis w związku z nowymi stanowiskami w Beskidzie Wschodnim.

7.09.2020 - zaktualizowano mapy 20 gatunków stwierdzonych w rezerwacie Helskie Wydmy.

21.08.2020 - w związku z nowymi stanowiskami Leptoglossus occidentalis zaktualizowano mapę tego gatunku.

13.08.2020 - w związku z nowymi danymi o pluskwiakach powiatu pleszewskiego zaktualizowano mapy 153 gatunków.

11.08.2020 - w związku z nowymi stanowiskami Jalla dumosa zaktualizowano mapę tego gatunku.

25.07.2020 - w związku z pracą o Scoloposcelis pulchella zaktualizowano mapę dwóch gatunków.

23.07.2020 - w związku z nowymi danymi o Heteroptera północno-zachodniej Polski zaktualizowano mapy 28 gatunków.

23.07.2020 - w związku z nowym stanowiskiem Rhapigaster nebulosa zaktualizowano mapę tego gatunku.

17.07.2020 - w związku z pracą o melanistycznej formie Cyphostethus tristriatus zaktualizowano mapę tego gatunku.

12.07.2020 - w związku z publikacją o pluskwiakach Cieszyna i pracą o Heteroptera zimujących pod korą platanów klonolistnych zaktualizowano mapy rozmieszczenia ponad 200 gatunków.

25.06.2020 - w związku z nowymi danymi o pluskwiakach podrodziny Deraeocorinae zaktualizowano mapy rozmieszczenia 10 gatunków, w tym nowego dla Polski Deraeocoris ventralis.

13.05.2020 - w związku z nowymi danymi o pluskwiakach wschodniej Polski zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla 129 gatunków.

24.04.2020 - w związku z opublikowaniem kolejnej części Przyczynku do rozmieszczenia Heteroptera w Polsce zaktualizowano mapy ponad 300 gatunków.

13.04.2020 - w związku z nowymi danymi o rozmieszczeniu przedstawicieli rodzin Cydnidae i Scutelleridae zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla 12 gatunków.

25.03.2020 - w związku z nowymi danymi o pluskwiakach Zabrza zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla 47 gatunków.

24.03.2020 - w związku z nowymi danymi zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla 44 gatunków.

12.02.2020 - w związku z pracą o pluskwiakach Bielska-Białej i okolic zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla 218 gatunków.

05.02.2020 - zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla Oxycarenus lavaterae.

27.01.2020 - dostępna jest nowa wersja programu MapaUTM (dla kwadratów i kółek dodano możliwość generowania punktów dwukolorowych: czarno-czerwonych lub czarno-niebieskich): MapaUTM ver. 5.4.

25.01.2020 - zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla wszystkich gatunków.

30.12.2019 - w związku z pracą o pluskwiakach gminy Dopiewo zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla 127 gatunków; ponadto w faunie Polski pojawił się nowy gatunek: Metopoplax ditomoides.

22.12.2019 - zaktualizowano mapę rozmieszczenia dla Empicoris vagabundus, zmieniony został także sposób wyświetlania notacji skróconej w wykazie stanowisk, a w menu głównym dodano dwie nowe zakładki (Metodyka, Linki).

21.12.2019 - na stronie pojawiły się zdjęcia Halyomorpha halys dokumentujące kolejne (potwierdzone odłowionym okazem) stanowisko w Polsce.

18.12.2019 - zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla rodzin Acanthosomatidae, Oxycarenidae, Plataspidae i Thyreocoridae, a także dla Pyrrhocoris apterus i Rhaphigaster nebulosa.

11.12.2019 - zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla Tritomegas sexmaculatus.

08.12.2019 - zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla Cimex lectularius.

28.11.2019 - zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla rodziny Reduviidae.

08.11.2019 - w ikonografii pojawiło się ponad 80 zdjęć z natury (za sprawą Grzegorza Kolago i Jonathana Michaelsona).

09.10.2019 - zaktualizowano mapę rozmieszczenia dla Leptopus marmoratus.

07.10.2019 - zaktualizowano mapę rozmieszczenia dla Rhaphigaster nebulosa.

25.09.2019 - w ikonografii pojawiło się blisko sto zdjęć z natury (za sprawą Doroty Radzimkiewicz, Maksymiliana Syratt, Pierre'a Bornanda i Ryszarda Orzechowskiego).

04.09.2019 - dostępna jest nowa wersja programu MapaUTM (poprawiono błąd przy rysowaniu punktów pól YU): MapaUTM ver. 5.3.

01.09.2019 - zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla Mezira tremulae i Leptoglossus occidentalis.

27.08.2019 - w sekcji Ikonografia poprawiono strukturę plików w każdej rodzinie. W przypadku rodziny Pentatomidae zaktualizowano kolejność ikon w związku ze zmianą w pozycji systematycznej Stagonomus venustissimus.

10.08.2019 - w sekcji Rozmieszczenie dla każdego gatunku dodano rozkład danych w czasie; zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla wszystkich gatunków.

29.03.2019 - ze względu na nieustanne rozszerzający się zakres projektu i wzajemne przenikanie się treści poszczególnych sekcji, postanowiono ujednolicić kwestię autorstwa dla całości projektu. W związku z tym sposób cytowania dowolnej treści (pojedynczej sekcji, czy też całości) powinien mieć następującą formę:
Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013-2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www.heteroptera.us.edu.pl.

20.03.2019 - zaktualizowano mapy rozmieszczenia dla wszystkich gatunków, w bazie przybyło blisko 2000 nowych rekordów.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021