START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)


STRONA GŁÓWNA        AKTUALNOŚCI
Pluskwiaki Różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI1, ARTUR TASZAKOWSKI2

1 Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska;
2 Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska.

ostatnia aktualizacja: 6.06.2022
IKONOGRAFIA: zdjęcia pluskwiaków w dużej rozdzielczości wykonane techniką warstwową wraz ze zbiorem wskazówek (opartych głównie na kluczach polskich i francuskich) do samodzielnego oznaczania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych.


ROZMIESZCZENIE: mapy występowania wszystkich gatunków na podstawie danych literaturowych. Mapy aktualizowane są systematycznie, pod każdą wyszczególniono publikacje, na podstawie których została wygenerowana mapa. Na chwilę obecną w bazie danych znajduje się 89 procent prac dodanych w całości, pozostałe prace są sukcesywnie dodawane (ilość wprowadzonych prac obejmuje ponad 830 pozycji dotyczących Heteroptera, a baza liczy blisko 54000 rekordów).


WYKAZ GATUNKÓW: lista wszystkich gatunków pluskwiaków stwierdzonych z terenów naszego kraju.
Aktualności

26.02.2022 - dostępna jest nowa wersja programu MapaUTM do rysowania punktów na siatce UTM.

03.06.2021 - zaktualizowano podział systematyczny Heteroptera. Za jego podstawę przyjęto syntetyczną pracę True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History, second edition (Schuh & Weirauch 2020). Thyreocoridae zostały włączone w randze podrodziny do Cydnidae. Zamieszczono zestawienie dotyczące liczebności poszczególnych grup systematycznych lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych występujących na terenie Polski.Ostatnie publikacje

6.06.2022 - Gierlasiński G., Rutkowski T. 2022. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w północnej Polsce. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 16: 63–72.

14.05.2022 - Gierlasiński G., Kolago G., Taszakowski A., Miłkowski M., Syratt M., Masłowski A., Grzywocz J., Rutkowski T. 2022. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce - IV. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 16: 37–62.

16.04.2022 - Bury J., Mazepa J. 2022. Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski – część 2. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 16: 15–36

26.03.2022 - Masłowski A., Zygała J., Krzyżowska K., Ledwoń P., Żebracka D., Ogłaza B., Taszakowski A. 2022. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Przemyśla i Starzawy (południowo-wschodnia Polska). Acta entomologica Silesiana 30(online003): 1–9.

31.01.2022 - Lis B., Domagała P. 2022. Drugie stanowisko prześwietlika platanowego Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) na Górnym Śląsku. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 16: 1–2.

31.12.2021 - Lis B. 2021. Nowe stanowisko Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) w Polsce. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 141–142.

12.12.2021 - Gwardjan M., Sępioł B. 2021. Nowe stanowiska Megalotomus junceus (Scopoli, 1763) (Heteroptera: Alydidae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 7: 145-147.

6.11.2021 - Bunalski M. 2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 7. Rodzaj Brachycoleus (Fieber, 1858) (Miridae). Wiadomości entomologiczne 40(4) online 16A: 21-23.

25.10.2021 - Bury J., Mazepa J. 2021. Myrmecophyes (Myrmecophyes) alboornatus (Stal, 1858) (Hemiptera: Miridae: Halticini) - first observation in Poland. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 137-138.

2.10.2021 - Zielińska A. 2021. Pierwsze stwierdzenie długoskrzydłego okazu Prostemma aeneicolle Stein, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) na Dolnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 135-136.

23.09.2021 - Bury J., Mazepa J. 2021. Pierwsze stwierdzenie Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Nizinie Sandomierskiej. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 133-134.

13.09.2021 - Bugaj-Nawrocka A., Taszakowski A. 2021. New faunistical data of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Krośnice and selected reserves of the Barycz Valley (Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Poland). Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda 27(online 008): 1-19.

1.09.2021 - Gierlasiński G., Fiedor M. 2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Góry Tuł w Beskidzie Zachodnim. Fragmenta Naturae 54: 45-57.

31.08.2021 - Bury J. 2021. Pierwsze stwierdzenie Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 131-132.

11.08.2021 - Litwiniak K., Przymencki M. 2021. An attempt of wintering of Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in Grey Heron Ardea cinerea nests. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 125-127.

3.08.2021 - Bugaj-Nawrocka A., Taszakowski A., Gierlasiński G. 2021. From Asia to Europe? Where could the geographical place of origin of Polymerus (Pachycentrum) carpathicus (Horváth, 1882) (Hemiptera: Miridae) be?. Zoological Studies 60: 42.

20.07.2021 - Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D. 2021. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w południowo-wschodniej Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 113-124.

26.06.2021 - Myczko Ł., Kurek P., Tryjanowski P., Wiatrowska B., Jankowiak Ł., Mielczarek Ł., Sienkiewicz P., Rutkowski T., Ondrejková A. 2021. Where to overwinter: burrows of medium-sized carnivores as winter places for invertebrates in temperate environment. Ecological Entomology 46(3): 1-8.

26.06.2021 - Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D., Fiedor M. 2021. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Pojezierzu Mazurskim. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 103-112.

27.05.2021 - Bury J., Mazepa J., Obszarny M., Olbrycht T., Trzeciak A. 2021. Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 83-100.

25.05.2021 - Gierlasiński G., Fiedor M. 2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Góra Bucze w Beskidzie Zachodnim. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda 27(online 003): 1-17.

07.05.2021 - Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D., Regner J. 2021. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 71-82.

09.04.2021 - Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Żóralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Miłkowski M., Masłowski A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce - III. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 31-68.

15.03.2021 - Ołdak K.A. 2021. Nowe dane na temat występowania gatunku Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) na Nizinie Mazowieckiej (Polska). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 29-30.

21.02.2021 - Gierlasiński G. 2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) z kolekcji Aliny Kasprowicz w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 15: 15-25.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022