START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ŚWIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)Pluskwiaki Różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski
True Bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Poland

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI1, ARTUR TASZAKOWSKI2

1 Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska;
2 Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska.1 Natural History Collections, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Poland;
2 Institute of Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Faculty of Natural Sciences, University of Silesia in Katowice, Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska.


ostatnia aktualizacja (last update): 29.05.2024
IKONOGRAFIA: zdjęcia pluskwiaków w dużej rozdzielczości wykonane techniką warstwową wraz ze zbiorem wskazówek (opartych głównie na kluczach polskich i francuskich) do samodzielnego oznaczania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych.ICONOGRAPHY: high-resolution photos of true bugs made using the focus-stacked technique and a set of tips (mainly based on Polish and French keys) for self-determination of terrestrial true bugs.


ROZMIESZCZENIE: mapy występowania wszystkich gatunków na podstawie danych literaturowych. Mapy aktualizowane są systematycznie, pod każdą wyszczególniono publikacje, na podstawie których została wygenerowana mapa. Na chwilę obecną w bazie danych znajduje się 90 procent prac dodanych w całości, pozostałe prace są sukcesywnie dodawane (ilość wprowadzonych prac obejmuje blisko 1100 pozycji dotyczących Heteroptera, a baza liczy ponad 65700 rekordów).DISTRIBUTION: distribution maps of all species based on literature data. Maps are updated regularly. Publications based on which the map was generated are listed under each. Currently, 90 percent of papers are in the database, and the remaining articles are being added successively (the number of papers entered includes nearly 1100 items concerning Heteroptera, and the database has over 65,700 records).


WYKAZ GATUNKÓW: lista wszystkich gatunków pluskwiaków stwierdzonych z terenów naszego kraju.SPECIES LIST: list of all true-bug species recorded in Poland.


UWAGA: Przedstawione dane o rozmieszczeniu pluskwiaków wodnych (Heteroptera aquatica et semiaquatica) mają charakter fragmentaryczny. Dalsze informacje o znanych stanowiskach zostaną uzupełnione w najbliższym czasie.NOTE: The presented data on the distribution of water bugs (Heteroptera aquatica et semiaquatica) are incomplete. Further information on known sites will be added soon.
Aktualności

13.02.2023 - zaktualizowano statystyki dotyczące gatunków występujących w Polsce; dane odnoszące się do wodnych Heteroptera uzupełniono w około 50 procentach.

3.11.2022 - zaktualizowano wykaz gatunków w związku ze zmianami w systematyce rodzajów Himacerus oraz Stalia (podrodzaj podniesiony do rangi rodzaju).

17.07.2022 - zaktualizowano wykaz gatunków w związku ze zmianami w systematyce rodzajów Loricula, Parapsallus oraz Psallus.

26.02.2022 - dostępna jest nowa wersja programu MapaUTM do rysowania punktów na siatce UTM.

03.06.2021 - zaktualizowano podział systematyczny Heteroptera. Za jego podstawę przyjęto syntetyczną pracę True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History, second edition (Schuh & Weirauch 2020). Thyreocoridae zostały włączone w randze podrodziny do Cydnidae. Zamieszczono zestawienie dotyczące liczebności poszczególnych grup systematycznych lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych występujących na terenie Polski.Ostatnie publikacje

29.05.2024 - Marczak D. 2024. Zimowe agregacje obcego gatunku pluskwiaka - Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Oxycarenidae) na zachodnim Mazowszu. Acta entomologica silesiana 32(online 006): 1-3.

29.05.2024 - Kolago G., Gierlasiński G. 2024. Nowe stanowiska Philomyrmex insignis R.F. Sahlberg, 1848 (Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 32(online 003): 1-7.

20.03.2024 - Gierlasiński G. 2024. Uwagi do kolekcji pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Aliny Kasprowicz. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda 30(online 003): 1-30.

25.01.2024 - Heiss E., Eckelt A., Lederwasch M., Unterasinger R. 2023. Die Heteropterensammlung Ernst Heiss im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Teil XVI: Familien Anthocoridae, Cimicidae, Microphysidae, Enicocephalidae, Ceratocombidae, Dipsocoridae, Thaumastocoridae. Linzer biologische Beiträge 55(2): 455–494.

25.12.2023 - Gużda W., Lis B. 2023. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych gminy Głubczyce (woj. opolskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 167-171.

12.12.2023 - Gierlasiński G., Klejdysz T. 2023. Nowe stanowisko Temnostethus reduvinus (Herrich-Schaeffer, 1850) (Heteroptera: Anthocoridae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 31 (online 025): 1-5.

12.12.2023 - Gierlasiński G., Żurawlew P. 2023. Pierwsze stwierdzenia Lamprodema maura (Fabricius, 1803) (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 31 (online 023): 1-5.

12.12.2023 - Żurawlew P., Gierlasiński G. 2023. Agregacje Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) na turbinach wiatrowych. Acta entomologica silesiana 31 (online 026): 1-6.

30.11.2023 - Kojder D., Gierlasiński G., Rutkowski T. 2023. Nowe stanowiska Prostemma guttula (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Nabidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 17: 157-159.

30.11.2023 - Gierlasiński G., Rutkowski T. 2023. Nowe stanowisko Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778) (Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 17: 161-163.

26.11.2023 - Szawaryn K., Marczak D. 2023. Nowe stwierdzenia Stephanitis pyri (Fabricius, 1775) (Heteroptera: Tingidae) z Mazowsza. Acta entomologica silesiana 31(online 021): 1-3.

15.11.2023 - Bury J., Mazepa J., Olbrycht T. 2023. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zadrzewień dębowych okolic Kalwarii Pacławskiej. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 17: 137-150.

10.11.2023 - Bunalski M. 2023. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 9. Tingidae. Wiadomości ekologiczne 42(online 17A): 106–113.

25.09.2023 - Lis B., Łęgowski D. 2023. Wykaz gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) zebranych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w latach 2002-2023. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 111-129.

25.09.2023 - Bury J., Bury E., Kolago G., Mazepa J. 2023. Corythucha ciliata (Say, 1832) i Arocatus longiceps (Stal, 1852) oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące na platanach w południowo-wschodniej Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 101-110.

11.09.2023 - Gierlasiński G., Klejdysz T. 2023. Nowe stanowisko Philomyrmex insignis R.F. Sahlberg, 1848 (Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 31 (online 012): 1-4.

5.09.2023 - Bunalski M. 2023. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 6. Reduviidae. Wiadomości entomologiczne 42, online 12A: 79-82.

4.09.2023 - Gierlasiński G., Wiśniewski K. 2023. Przypadek teratologii stopy u Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829) (Heteroptera: Rhyparochromidae). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 97-98.

30.05.2023 - Bury J., Mazepa J., Olbrycht T. 2023. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowej i wschodniej Polski. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 39-54.

30.03.2023 - Lis B., Domagała N. 2023. Badania nad potencjalnym wykorzystaniem pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w bioindykacji i monitoringu przyrodniczym. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 21-32.

8.03.2023 - Gierlasiński G., Orzechowski R. 2023. Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera, Heteroptera: Tingidae). Acta entomologica silesiana 31(online 001): 1-6.

17.02.2023 - Rolski M., Di Loreto M., Gruszka A. 2023. Nowe stanowisko skupieńca lipowego Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) na Górnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 19-20.

29.01.2023 - Senn P., Gierlasiński G. 2023. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni i okolic (Pobrzeże Bałtyku i Pojezierze Pomorskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 17: 1-18.

12.01.2023 - Chakilam S., Gaidys R., Brożek J. 2023. Ultrastructure of a mechanoreceptor of the trichoid sensilla of the insect Nabis rugosus: stimulus-transmitting and bio-sensory architecture. Bioengineering 10: 1-16.

12.01.2023 - Bunalski M. 2022. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 8. Nabidae. Wiadomoœci entomologiczne 41(4): online 20A: 28-33.

19.12.2022 - Chakilam S., Brożek J., Chajec Ł., Poprawa I., Gaidys R. 2022. Ultra-morphology and mechanical function of the trichoideum sensillum in Nabis rugosus (Linnaeus, 1758) (Insecta: Heteroptera: Cimicomorpha). Insects 13(9): 1-21.

19.12.2022 - Gierlasiński G. 2022. Uwagi o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) podanych z Rominty (Pojezierze Mazurskie). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 171-172.

29.11.2022 - Taszakowski A., Gierlasiński G., Żyła W. 2022. Uwagi o kolekcji Cydnidae (Hemiptera: Heteroptera) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Acta entomologica silesiana 30(online 022): 1-5.

29.11.2022 - Gierlasiński G., Warchałowski M. 2022. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) w Muzeum Tatrzańskm im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Acta entomologica silesiana 30(online 023): 1-9.

14.11.2022 - Gierlasiński G., Taszakowski A., Lis B. 2022. Nabrzeżkowate (Heteroptera: Saldidae) Polski - przegląd faunistyczny. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 131-162.

26.10.2022 - Domagała P. 2022. Nowe stanowisko Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) na Górnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 127-129.

8.09.2022 - Rakoczy T., Gierlasiński G. 2022. Pierwsze stwierdzenie Stephanitis takeyai Drake & Maa, 1955 (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) na Górnym Śląsku. Acta entomologica silesiana 30(online 010): 1-4.

18.07.2022 - Gierlasiński G., Kojder D., Rutkowski T. 2022. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na wyspie Wolin (Pobrzeże Bałtyku). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 83-96.

6.06.2022 - Gierlasiński G., Rutkowski T. 2022. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w północnej Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 63-72.

14.05.2022 - Gierlasiński G., Kolago G., Taszakowski A., Miłkowski M., Syratt M., Masłowski A., Grzywocz J., Rutkowski T. 2022. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce - IV. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 37-62.

16.04.2022 - Bury J., Mazepa J. 2022. Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski - część 2. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 15-36

26.03.2022 - Masłowski A., Zygała J., Krzyżowska K., Ledwoń P., Żebracka D., Ogłaza B., Taszakowski A. 2022. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Przemyśla i Starzawy (południowo-wschodnia Polska). Acta entomologica Silesiana 30(online003): 1-9.

31.01.2022 - Lis B., Domagała P. 2022. Drugie stanowisko prześwietlika platanowego Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) na Górnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 1-2.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2024

Licznik odsłon: 0