START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)


STRONA GŁÓWNA        AKTUALNOŚCI
Pluskwiaki Różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI1, ARTUR TASZAKOWSKI2

1 Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska;
2 Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska.

ostatnia aktualizacja: 8.09.2022
IKONOGRAFIA: zdjęcia pluskwiaków w dużej rozdzielczości wykonane techniką warstwową wraz ze zbiorem wskazówek (opartych głównie na kluczach polskich i francuskich) do samodzielnego oznaczania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych.


ROZMIESZCZENIE: mapy występowania wszystkich gatunków na podstawie danych literaturowych. Mapy aktualizowane są systematycznie, pod każdą wyszczególniono publikacje, na podstawie których została wygenerowana mapa. Na chwilę obecną w bazie danych znajduje się 89 procent prac dodanych w całości, pozostałe prace są sukcesywnie dodawane (ilość wprowadzonych prac obejmuje ponad 830 pozycji dotyczących Heteroptera, a baza liczy blisko 54000 rekordów).


WYKAZ GATUNKÓW: lista wszystkich gatunków pluskwiaków stwierdzonych z terenów naszego kraju.


UWAGA: Przedstawione dane o rozmieszczeniu pluskwiaków wodnych (Heteroptera aquatica et semiaquatica) mają charakter fragmentaryczny. Dalsze informacje o znanych stanowiskach zostaną uzupełnione w najbliższym czasie.
Aktualności

17.07.2022 - zaktualizowano wykaz gatunków w związku ze zmianami w systematyce rodzajów Loricula, Parapsallus oraz Psallus.

26.02.2022 - dostępna jest nowa wersja programu MapaUTM do rysowania punktów na siatce UTM.

03.06.2021 - zaktualizowano podział systematyczny Heteroptera. Za jego podstawę przyjęto syntetyczną pracę True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History, second edition (Schuh & Weirauch 2020). Thyreocoridae zostały włączone w randze podrodziny do Cydnidae. Zamieszczono zestawienie dotyczące liczebności poszczególnych grup systematycznych lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych występujących na terenie Polski.Ostatnie publikacje

8.09.2022 - Rakoczy T., Gierlasiński G. 2022. Pierwsze stwierdzenie Stephanitis takeyai Drake & Maa, 1955 (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) na Górnym Śląsku. Acta entomologica silesiana 30(online 010): 1-4.

18.07.2022 - Gierlasiński G., Kojder D., Rutkowski T. 2022. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na wyspie Wolin (Pobrzeże Bałtyku). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 83-96.

6.06.2022 - Gierlasiński G., Rutkowski T. 2022. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w północnej Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 63-72.

14.05.2022 - Gierlasiński G., Kolago G., Taszakowski A., Miłkowski M., Syratt M., Masłowski A., Grzywocz J., Rutkowski T. 2022. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce - IV. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 37-62.

16.04.2022 - Bury J., Mazepa J. 2022. Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski - część 2. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 15-36

26.03.2022 - Masłowski A., Zygała J., Krzyżowska K., Ledwoń P., Żebracka D., Ogłaza B., Taszakowski A. 2022. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Przemyśla i Starzawy (południowo-wschodnia Polska). Acta entomologica Silesiana 30(online003): 1-9.

31.01.2022 - Lis B., Domagała P. 2022. Drugie stanowisko prześwietlika platanowego Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) na Górnym Śląsku. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 16: 1-2.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022