START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Aradidae   >>   Aradus cinnamomeus Panzer, 1806


Aradus cinnamomeus:
Długość ciała 3,5-5,0 mm, jego górna strona barwy cynamonowobrunatnej. Nadustek bardzo gruby i masywny, prawie dwa razy szerszy niż drugi człon czułków; ten ostatni dłuższy niż człon trzeci. Przepiecze małe i wąskie, jego boczne krawędzie nieznacznie ząbkowane, tylny brzeg lekko wcięty u nasady tarczki; podłużne żeberka na dysku przedplecza niskie i słabo widoczne. Tarczka wąska, mniej lub bardziej ostro zakończona, jej powierzchnia nieco wyniesiona w środkowej części. Odwłok niezbyt szeroki, zazwyczaj z drobnymi ciemniejszymi plamkami. Samice występują w dwóch formach - krótkoskrzydłej i długoskrzydłej, podczas gdy półpokrywy u samców są silnie zwężone w połowie długości, a ich końce są łopatowato rozszerzone (tzw. forma stenopteryczna). Gatunek zachodniopalcarktyczny, występujący w drzewostanach sosnowych, gdzie czasami wyrządza znaczne szkody.
Na podstawie:
Lis J.A. 2001. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 11. Korowcowate (rozwłakowate) - Aradidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 162 serii kluczy, 72 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.