START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Aradidae   >>   Aradus cinnamomeus

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.
Aradus cinnamomeus:
Tylna część głowy bezpośrednio za oczami nie szersza niż przed oczami; oczy silnie odstające na boki (cecha podrodziny Aradinae); czułki krótkie, tylko nieznacznie dłuższe od głowy; trzeci człon czułków krótszy lub tak długi, jak człon drugi; nadustek masywny i długi, sięgający prawie połowy długości drugiego członu czułków, prawie dwa razy szerszy niż drugi człon czułków; przepiecze małe i wąskie, jego boczne krawędzie nieznacznie ząbkowane, tylny brzeg lekko wcięty u nasady tarczki; podłużne żeberka na dysku przedplecza niskie i słabo widoczne; tarczka wąska, mniej lub bardziej ostro zakończona, jej powierzchnia nieco wyniesiona w środkowej części; samice występują w dwóch formach krótkoskrzydłej i długoskrzydłej, podczas gdy półpokrywy u samców są silnie zwężone w połowie długości, a ich końce są łopatowato rozszerzone (tzw. forma stenopteryczna); kłujka dochodzi przynajmniej do bioder przedniej pary odnóży; drugi człon w swej najszerszej części wyraźnie cieńszy lub najwyżej tej samej grubości co szerokość nadustka; długość ciała 3,5-5,0 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.