START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Berytidae   >>   Berytinus clavipes (Fabricius, 1775)


Berytinus clavipes:
Długość ciała 6-9mm. Ubarwienie żółtobrązowe. Zgrubienia pierwszego członu czułków i ud czasem nieznacznie przyciemnione, szczyt trzeciego członu czułków i człon czwarty czarne, ostatni człon stóp brązowy. Wyrostek czołowy dość duży, raczej zaokrąglony. Szczyt korium zwykle czarny lub ciemnobrązowy. Błonka szara, niekiedy z ciemniejszymi plamami pomiędzy żyłkami. Element eurosyberyjski. Podobnie, jak inne gatunki, preferuje siedliska umiarkowanie wilgotne, wyjątkowo podawany także ze zbiorowisk na glebach piaszczystych i wapiennych. Główną rośliną żywicielską jest wilżyna (Ononis repens L., O. spinosa L.).
Na podstawie:
Lis B. 2007. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.