START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Berytidae   >>   Berytinus crassipes (Herrich-Schaeffer, 1835)


Berytinus crassipes:
Żółtobrązowy lub żółtoszary, poza tym podobnie ubarwiony, jak gatunek poprzedni. Zgrubienia czułków i ud silnie przyciemnione, czarne. Wyrostek czołowy czołowy relatywnie mały, zaokrąglony. Błonka na szczycie zwężona, eliptyczna. Gatunek eurosyberyjski, znany z nielicznych stanowisk na terenie całej Polski. Występuje w biotopach umiarkowanie wilgotnych, związany z roślinami z rodziny Caryophyllaceae, np. z rogownicą (Cerastium arvense L., C. vulgatum L.).


Na podstawie:
Lis B. 2007. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.