START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Berytidae   >>   Berytinus hirticornis

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae". B. Lis. Toruń 2007.


Berytinus hirticornis:
Głowa podzielona poprzecznym szwem na dwie części: przednią, po bokach której występuje para oczu złożonych i tylną, gdzie znajdują się przyoczka, zwykle umieszczone na niewielkich wzgórkach; głowa zaopatrzona w wyrostek czołowy; podłużne żeberka między oczami delikatnie owłosione, tej samej barwy co reszta głowy; czułki (czteroczłonowe) i odnóża silnie wydłużone; czułki i odnóża pokryte długimi, odstającymi włosami; pierwszy człon czułków silnie wydłużony i zgrubiały na końcu, drugi człon zwykle krótki i cylindryczny, trzeci wydłużony, cylindryczny, czwarty krótki, wrzecionowaty; drugi człon czułków krótszy niż czwarty; przedplecze trapezoidalne, zwykle gęsto punktowane i podzielone dwoma gładkimi polami (calli) na krótszą część przednią (kołnierz) i znacznie dłuższą część tylną; ciało pałeczkowate, wąskie i silnie wydłużone; półpokrywy z rzędami krótkich, sztywnych włosków wzdłuż żyłek graniczących z błonką; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; pierwsze dwie żyłki na błonce zwykle nie połączone; błonka zwykle z ciemniejszymi plamami pomiędzy żyłkami, jej szczyty zwężone; długość ciała 7-11 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.