START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Berytidae   >>   Berytinus minor

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae". B. Lis. Toruń 2007.


Berytinus minor:
Głowa podzielona poprzecznym szwem na dwie części: przednią, po bokach której występuje para oczu złożonych i tylną, gdzie znajdują się przyoczka, zwykle umieszczone na niewielkich wzgórkach; głowa zaopatrzona w wyrostek czołowy; podłużne żeberka między oczami delikatnie owłosione, tej samej barwy co reszta głowy; czułki (czteroczłonowe) i odnóża silnie wydłużone; długich, odstających włosów na czułkach i odnóżach brak; pierwszy człon czułków silnie wydłużony i zgrubiały na końcu, drugi człon zwykle krótki i cylindryczny, trzeci wydłużony, cylindryczny, czwarty krótki, wrzecionowaty; drugi człon czułków krótszy niż czwarty; buławkowate zgrubienia na szczycie pierwszego członu czułków i na szczytach ud przyciemnione, wyraźnie ciemniejsze niż nie zgrubiałe części tych elementów; przedplecze trapezoidalne, zwykle gęsto punktowane i podzielone dwoma gładkimi polami (calli) na krótszą część przednią (kołnierz) i znacznie dłuższą część tylną; ciało pałeczkowate, wąskie i silnie wydłużone; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; pierwsze dwie żyłki na błonce zwykle nie połączone; długość ciała 4-7 mm;Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.