START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Berytidae   >>   Berytinus signoreti

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae". B. Lis. Toruń 2007.
Berytinus signoreti:
Głowa podzielona poprzecznym szwem na dwie części: przednią, po bokach której występuje para oczu złożonych i tylną, gdzie znajdują się przyoczka, zwykle umieszczone na niewielkich wzgórkach; głowa zaopatrzona w wyrostek czołowy; podłużne żeberka między oczami gładkie, nie owłosione, jaśniejsze niż reszta głowy; czułki (czteroczłonowe) i odnóża silnie wydłużone; pierwszy człon czułków silnie wydłużony i zgrubiały na końcu, drugi człon zwykle krótki i cylindryczny, trzeci wydłużony, cylindryczny, czwarty krótki, wrzecionowaty; drugi człon czułków krótszy niż czwarty; przedplecze trapezoidalne, zwykle gęsto punktowane i podzielone dwoma gładkimi polami (calli) na krótszą część przednią (kołnierz) i znacznie dłuższą część tylną; ciało pałeczkowate, wąskie i silnie wydłużone; pierwsze dwie żyłki na błonce zwykle połączone, tworzą u jej nasady niewielką komórkę; błonki złożonych półpokryw pokrywają się, to znaczy leżą w ten sposób, że górna całkowicie przykrywa leżącą poniżej lub ich końce są nieco rozbieżne; wszystkie uda w szczytowych, zgrubiałych odcinkach jasne, zabarwione podobnie, jak ich części nie zgrubiałe; ujście gruczołów zapachowych niewidoczne; ciemnej plamy w komórce bazalnej błonki oraz ciemnej, podłużnej smugi za oczami brak; długość ciała: 4,2-6 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.