START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Berytidae   >>   Gampsocoris punctipes

Na podstawie: "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae". B. Lis. Toruń 2007.


Gampsocoris punctipes:
Głowa podzielona poprzecznym szwem na dwie części: przednią, po bokach której występuje para oczu złożonych i tylną, gdzie znajdują się przyoczka, zwykle umieszczone na niewielkich wzgórkach; głowa czarna, gładka i błyszcząca; czułki (czteroczłonowe) i odnóża silnie wydłużone; pierwszy człon czułków silnie wydłużony i zgrubiały na końcu, drugi człon zwykle krótki i cylindryczny, trzeci wydłużony, cylindryczny, czwarty krótki, wrzecionowaty; drugi człon czułków zwykle z wyraźnymi, ciemnymi pierścieniami; przedplecze trapezoidalne, zwykle gęsto punktowane i podzielone dwoma gładkimi polami (calli) na krótszą część przednią (kołnierz) i znacznie dłuższą część tylną; tarczka zaopatrzona w kolec; ciało pałeczkowate, wąskie i silnie wydłużone; wyrostka czołowego brak; brzuszna strona odwłoka jasna, z ciemną, podłużną plamą w części nasadowej; długość ciała 3,3-4,3mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.