START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Berytidae   >>   Neides tipularius (Linnaeus, 1758)


Neides tipularius:
Długość ciała 9-11,5mm. Ubarwienie ciała szarożółte, stopy, czwarty człon czułków, brzuszna powierzchnia głowy i sternity tułowiowe ciemnobrązowe lub czarne. Czułki niemal tak długie, jak całe ciało. Wyrostek czołowy dość duży, na szczycie zaokrąglony, jego krawędź grzbietowa niemal płaska, brzuszna - wyraźnie wypukła. Na żyłkach półpokryw ciemnejsze plamy, również błonka półpokryw z rzędami ciemniejszych plamek. Występują formy długoskrzydłe i formy o skrzydłach nieco skróconych. Występuje w rozmaitych siedliskach, dość silnie nasłonecznionych, zwykle na glebach piaszczystych. Lista jego roślin żywicielskich jest niezwykle długa, najczęściej występuje na roślinach należących do rodzin: Caryophyllaceae, Geraniaceae, Asteraceae, Scrophulariaceae i Poaceae. Zimują osobniki dorosłe. Szeroko rozprzestrzeniony w całej Europie i środkowej Azji.
Na podstawie:
Lis B. 2007. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.