START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Cydnidae   >>   Canthophorus impressus

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.


Rozróżnienie gatunków C. impressus oraz C. dubius może sprawiać wiele trudności ze względu na duże morfologiczne podobieństwa; jedyną pewną cechą przy oznaczaniu samców jest kształt spikuli wezyki w aparacie kopulacyjnym (rys. 16, za Lis J.A. 1997), a w przypadku samic kształt parzystych sklerytów występujących w ściance komory genitalnej (rys. 17, za Rieger 1997). Opieranie się tylko na cechach morfologicznych (szczególnie gdy nie mamy możliwości porównania z prawidłowo oznaczonymi okazami obu gatunków) może bardzo często prowadzić do błędnych oznaczeń.


Canthophorus impressus:
Boczne krawędzie przedplecza i krawędzie głowy bez wyraźnie widocznych długich szczecinek (podrodzina Sehirinae); głowa z oczami nieodstającymi, zagłębionymi w niej przynajmniej połową swej szerokości; tarczka zawsze znacznie dłuższa niż szerokość jej podstawy (podrodzina Sehirinae); korium półpokryw jednolite lub prawie jednolicie ciemne, tylko żyłka kostalna jaśniejsza; spikula wezyki u samców długa, hakowato wygięta; skleryty w ściance komory genitalnej samic wąskie i wydłużone, zwężające się wyraźnie ku górze; długość dała 5,0-8,0 mm;

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.