START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Cydnidae   >>   Microporus nigrita

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.
Microporus nigrita:
Krawędzie głowy ze szczecinkami oraz z grubymi kolcami; boczne krawędzie przedplecza z wyraźnymi długimi szczecinkami (podrodzina Cydninae); tarczka wydłużona, o podstawie znacznie węższej niż jej długo¶ć, szczyt tarczki sięga wyraźnie za połowę odwłoka; półpokrywy na krawędziach żyłki kostalnej z długimi szczecinkami (w liczbie od kilku do kilkunastu); płaszczyzny parowania (ewaporatoria) na pleurycie ¶ródi zatułowia duże i wyraźne; szczyt nadustka z par± krótkich kolców; długo¶ci ciała 4,0-5,3 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.