START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Cydnidae   >>   Sehirus luctuosus

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.
Sehirus luctuosus:
Boczne krawędzie przedplecza i krawędzie głowy bez wyraźnie widocznych długich szczecinek (podrodzina Sehirinae); głowa z oczami nieodstającymi, zagłębionymi w niej przynajmniej połową swej szerokości; punktowanie tylnej połowy przedplecza drobniejsze i regularne, powierzchnia między punktami bez głębokich poprzecznych bruzd; tarczka zawsze znacznie dłuższa niż szerokość jej podstawy (podrodzina Sehirinae); ciało owalne i wypukłe, boki ciała w swej środkowej części wyraźnie zaokrąglone; ciało o długości 5,0-7,0 mm (wyjątkowo spotyka się okazy większe); korium półpokryw oraz żyłka kostalna jednolicie ciemno ubarwione; użyłkowanie błonki półpokryw niezbyt dobrze widoczne i nie tworzące sieci; górna powierzchnia błyszcząca;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.