START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Cydnidae   >>   Tritomegas bicolor

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.
Tritomegas bicolor:
Boczne krawędzie przedplecza i krawędzie głowy bez wyraźnie widocznych długich szczecinek (podrodzina Sehirinae); głowa z oczami nieodstającymi, zagłębionymi w niej przynajmniej połową swej szerokości; jasne plamy w bocznych częściach przedplecza sięgają najwyżej do połowy jego długości; tarczka zawsze znacznie dłuższa niż szerokość jej podstawy (podrodzina Sehirinae); środkowa część korium (mesocorium) z trzema jasnymi plamami (jedną u nasady, drugą w części środkowej, trzecią przy membranie); listewka odwłoka z dużymi jasnymi poprzecznymi pasami lub plamami; długość ciała 5,0-8,0 mm.
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.