START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Cydnidae   >>   Tritomegas sexmaculatus

Na podstawie: "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.Tritomegas sexmaculatus:
Boczne krawędzie przedplecza i krawędzie głowy bez wyraźnie widocznych długich szczecinek (podrodzina Sehirinae); głowa z oczami nieodstającymi, zagłębionymi w niej przynajmniej połową swej szerokości; jasne plamy w bocznych częściach przedplecza sięgają wyraźnie za połowę jego długości zwężając się w kierunku jego tylnobocznych rogów; tarczka zawsze znacznie dłuższa niż szerokość jej podstawy (podrodzina Sehirinae); środkowa część korium (mesocorium) tylko z dwoma jasnymi plamami (jedną w części środkowej, drugą przy membranie); listewka odwłoka z dużymi jasnymi poprzecznymi pasami lub plamami; długość ciała 6,0-8,8 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.