START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 1843)


Adelphocoris ticinensis:
Długość I członu czułków stanowi 0,67 szerokości głowy (rys. 106 g); wielkość samca: 7,2-7,6 mm; samicy: 6,9-7,5 mm;

Rysunki za Wagner i Weber 1964:Na podstawie:
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.
Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamilies: Mirinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 172 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.