START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Agnocoris reclairei (Wagner, 1949)

Agnocoris reclairei:
Tylna krawędź przedplecza około dwa razy tak długa jak szerokość głowy; II segment czułków tak długi jak szerokość głowy; ciemię 1,3 razy (u samic 1,5 razy) szersze niż oko; długość ciała: samiec - 4,7-5,4 mm; samica - 5-5,5 mm;


Na podstawie:
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.
Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamilies: Mirinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 172 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.