START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Miridae   >>   Agnocoris reclairei

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Agnocoris reclairei:
Tylna krawędź przedplecza około dwa razy tak długa jak szerokość głowy; II segment czułków tak długi jak szerokość głowy; półpokrywa mniej lub bardziej wyraźnie punktowana; powierzchnia grzbietowa bez łuskokształtnych włosków; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; III człon stóp tylnych odnóży tak długi lub krótszy niż człon II; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; obrączka apikalna obecna; ciemię zwykle z tyłu z wyraźnym żeberkiem, jeśli potyliczne żeberko jest nieobecne, wówczas ogólne ubarwienie nigdy nie jest całkowicie zielone; ciemię 1,3 razy (u samic 1,5 razy) szersze niż oko; wielkość: samiec 4,7-5,4 mm; samica 5-5,5 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.