START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807)


Alloeotomus gothicus:
Ciało ubarwione tak samo, jak u A. germanicus, długość ciała samców i samic 5-6 mm, drugi człon czułków (prawie walcowaty u samca) pokryty długimi, gęstymi włoskami, niewiele krótszymi niż rzadsze i grubsze kolce; włoski na części końcowej tylnej goleni długie, tak długie lub grubsze niż średnica członów stopy. Owady dorosłe pojawiają się zwykle od drugiej połowy lipca do końca sierpnia.


Na podstawie:
Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6a): 31 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.