START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Brachycoleus decolor Reuter, 1887


Brachycoleus decolor:
Bardzo rzadki w Polsce gatunek eurazjatycki, ciepłolubny, znany z niewielu lokalizacji. Stanowisko biebrzańskie chroni park narodowy. Podawany z krajów południowej i zachodniej Europy, a także Azji. Gatunek zasiedla ciepłe, nasłonecznione murawy, gdzie jest troficznie związany z mikołajkiem Erynitum, pasternakiem Psatinaca i sierpnicą Falcaria. W naszym kraju dorosłe osobniki pojawiają się w czerwcu i na początku lipca. Zimują w postaci jaja.
Główne zagrożenie dla gatunku stwarza niszczenie ciepłych nadrzecznych łąk wskutek prac gospodarczych i związanych z przebudową koryt rzecznych.


Na podstawie:
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Gorczyca J. 2004. Brachycoleus decolor Reuter, 1877. Polska czerwona księga zwierząt – Bezkręgowce.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.