START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Brachycoleus pilicornis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Brachycoleus pilicornis:
I człon czułków krótszy niż długość przedplecza; II segment czułków nie grubszy niż obrączka apikalna, segemnty III i IV czułków smukłe, cieńsze niż segment II; I segment czułków zwykle krótszy lub tak długi jak szerokość głowy; brzuszna krawędź oka, widziana z przodu, przekracza nasadę czułków; obrączka apikalna obecna; wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; przedplecze i półpokrywy bez jednolicie rozmieszczonych, małych, czarnych plamek z czarnymi włosami, przedplecze zaokrąglone bocznie, boczna krawędź przedplecza zwykle bez ciemnego pasa wzdłuż całej długości; zewnętrzna krawędź embolium, widziana z boku, zwykle nie całkowicie czarna; owłosienie strony grzbietowej jasne (żółtawe lub czerwonawe), boczne krawędzie półpokryw czasami z czarnymi włoskami; II człon stopy tylnych odnóży tak długi lub nieznacznie dłuższy niż segment I; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; tylne uda nie spłaszczone, krótsze, nie sięgające poza wierzchołek odwłoka; tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy; kłujka krótka, nie sięgająca poza przednie biodra lub słabo sięgająca środkowych bioder, I segment kłujki czasami bardzo krótki, nie sięgający poza nasadową jedną trzecią guli; wielkość: samiec 6,7-7 mm; samica 5,7-6,4 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.