START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Bryocoris pteridis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae"
Bryocoris pteridis:
Pierwszy człon czułków jasnożółty, stosunkowo długi, drugi człon jasny, brązowy w części wierzchołkowej, trzeci i czwarty człon ciemnobrązowe, czasami nasada trzeciego i wierzchołek czwartego członu rozjaśnione; membrana z jedną komórką (plemię Bryocorini); kłujka sięga przednich odnóży; ostatni człon stopy wyraźnie przyciemniony i pogrubiały (plemię Bryocorini); parempodia szczeciniaste, pseudopulvilli duże (podrodzina Bryocorinae); pseudopulvilli osadzone na wewnętrznej stronie pazurków z przodu (plemię Bryocorini); żyje na paprociach; długość ciała 2,0-2,7 mm (formy brachypteryczne) i 2,9-3,6 mm (formy makropteryczne);


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.