START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Camptozygum aequale


Camptozygum aequale:
Tylna krawędź przedplecza względnie krótka, tylko nieznacznie dłuższa niż szerokość głowy; głowa, czułki i nogi jasne; tarczka wyraźnie punktowana; półpokrywa mniej lub bardziej wyraźnie punktowana; powierzchnia grzbietowa bez łuskokształtnych włosków; ubarwienie strony grzbietowej głównie brązowawe; I człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; III człon stóp tylnych odnóży dłuższy niż człon II; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; obrączka apikalna obecna; ciemię zwykle z tyłu z wyraźnym żeberkiem, jeśli potyliczne żeberko jest nieobecne, wówczas ogólne ubarwienie nigdy nie jest całkowicie zielone; wielkość: samiec 4,3-4,7 mm; samica 4,5-4,8 mm;
Na podstawie:
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.