START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Campylomma annulicorne

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.Campylomma annulicorne:
Głowa bardzo krótka, odległość pomiędzy wewnętrznym brzegiem oka a zewnętrznym brzegiem nadustka jest znacznie mniejsza niż wysokość oka (rys. 21, za Gorczyca 2004); II człon czułków samca czarny, bez guzka; u samicy pierwszy człon z niewielką czarną plamą w części apikalnej; trzeci i czwarty człon czułków jasne; uda ciemne, rzadko jasne, jeśli jasne wówczas włoski na goleniach osadzone na małych ciemnych plamkach; obrączka apikalna nieobecna; ryjek nie sięga środkowej pary bioder; nadustek jasny; parempodia szczeciniaste, pulvilli zwykle małe, przylegające do pazurków na całej swej długości, rzadko wolne, jeśli wolne wówczas nie sięgające środka pazurka; edeagus nieco szerszy niż u poprzedniego gatunku (rys. 29); długość ciała samców 2,5-3,0 mm, długość ciała samic 2,7-3,1 mm;


Rysunki za Gorczyca 2004; głowa, widok z boku oraz męskie narządy kopulacyjne:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.