START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Capsus pilifer (Remane, 1950)

Capsus pilifer:
II człon czułków stopniowo pogrubia się przy wierzchołku, który jest 1,5 razy szerszy niż wierzchołek I członu (rys. 144 e-f); owłosienie przedplecza na wpół wzniesione; tarczka i półpokrywy zwykle całkowicie czarne; półpokrywa mniej lub bardziej wyraźnie punktowana; golenie z pierścieniem przy podstawie (rys. 144 b); obrączka apikalna obecna; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; ciemię bez żeberka w tylnej części; wielkość: samiec 5-5,5 mm; samica 5,1-5,5 mm;

Rysunki za Wagner i Weber 1964:Na podstawie:
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.