START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Chlamydatus saltitans

Chlamydatus saltitans:
Ciało ciemne, pokryte złotymi i ciemnymi włoskami. W większości spotykane są formy brachypteryczne, których skrzydła są ciemne w części środkowej i jasne na obrzeżach, czasami całkowicie żółtawe. Głowa ciemna, jedynie tylny brzeg ciemienia żółtawy, czułki jednolicie ciemne, prawie czarne. Odnóża ciemne, uda ciemnobrązowe, czasami prawie czarne, rzadko z jasnym wierzchołkiem, golenie i stopy wyraźnie jaśniejsze. U form makropterycznych półpokrywy jaśniejsze w części nasadowej i okolicy klinika, membrana jasna lub szara, użyłkowanie bardzo słabo zaznaczone. Gatunek występujący na ziemi pod roślinami bionomicznie związany z Polygonum aviculare oraz z roślinami z rodzajów Erodium i Trifolium. Szeroko rozprzestrzeniony, podawany z wielu krajów Europy. Znany z całej Polski chociaż zbierany stosunkowo rzadko bowiem ze względu na tryb życia tylko przypadkowo wpada do czerpaka entomologicznego. Owady dorosłe pojawiają się od czerwca do jesieni. Gatunek ma prawdopodobnie jedno pokolenie w roku i zimuje w stadium jaja. Długość ciała form makropterycznych, samców 2,50-2,60 mm, samic 3,1-3,4 mm, długość ciała u form brachypterycznych, samce 2,1-2,4 mm, samice 2,4-2,6 mm.

Rysunki za Gorczyca 2004; głowa, widok z boku:

Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.