START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Cremnocephalus alpestris

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.


Cremnocephalus alpestris:
Drugi człon czułków nieznacznie zgrubiały w części szczytowej u samca, wyraźnie maczugowaty u samicy; obrączka apikalna pronotum obecna; ciało ciemne do prawie czarnego; biały, poprzeczny pasek nad klinikiem cieńszy niż u C. albolineatus, zwykle nie sięga brzegu membrany; klawus z jasnym trójkątem wewnątrz; biały trójkąt na międzykrywce nie sięga jej końca; ciemię około 1,25 razy tak szerokie jak średnica oka samca, 1,40 jak średnica oka samicy; parempodia szczeciniaste; na roślinach iglastych; długość ciała samców 4,5-6,0 mm, długość ciała samic 4,8-5,8 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.