START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Criocoris crassicornis

Criocoris crassicornis:
Ciało jednolicie czarne, jedynie nad klinikiem jasne, żółtawe lub białawe, jasny jest także czasami brzeg nasadowy korium i szczyt klinika. Czułki czarne u samca i żółte u samicy. Ciało pokryte jasnymi włoskami, uda ciemne jedynie w szczytowej części jasne, golenie jasne, przyciemnione w części apikalnej, stopy jasne, żółtawe lub brązowawe, ale ostatni ich człon jest wyraźnie przyciemniony. Samce są wydłużone, samice wyraźnie owalne. Gatunek szeroko rozmieszczony w całej Europie i Azji. Występuje na roślinach z rodzaju Galium, dorosłe osobniki pojawiają się od czerwca do sierpnia. Gatunek ma jedno pokolenie w roku i zimuje w stadium jaja. Długość ciała samców 3,4-3,8 mm, długość ciała samic 2,8-3,6 mm.

Rysunki za Gorczyca 2004, głowa, widok z boku:Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.