START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Miridae   >>   Dichrooscytus gustaviDichrooscytus gustavi:
Dichrooscytus gustavi różni się od pozostałych dwóch występujących w Polsce gatunków przede wszystkim długością ciała, nieprzekraczającą 4,5 mm (wielkość D. intermedius i D. rufipennis znajduje się w przedziale 4,6-6,3 mm). Tarczka (scutellum) jest u żywych osobników w całości zielona (u D. intermedius i D. rufipennis w całości lub w znacznej mierze pomarańczowa, bądź pomarańczowo-czerwona. D. gustavi ma dwa pokolenia w roku, zimuje w stadium jaja, pokarmowo związany jest z jałowcem zwyczajnym (Juniperus communis L.), gdzie żeruje na jego owocach oraz na sprowadzanych z zagranicy gatunkach z rodziny cyprysowatych.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.