START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ŚWIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)

Miridae   >>   Dicyphus pallidus (Herrich-Schaeffer, 1836)Gatunki należące do podrodzaju Dicyphus są stosunkowo trudne do oznaczania. Dużym ułatwieniem przy ich identyfikacji jest kształt lewej paramery. Identyfikacja samic na podstawie cech metryczny może nie być możliwa.

Dicyphus pallidus:
Owady wysmukłe, jasne, stosunkowo duże, ciało pokryte ciemnymi, przylegającymi włoskami. Głowa jasna z dwoma brązowymi, podłużnymi liniami, które czasem się ze sobą zlewają, pierwszy człon czułków czerwonawy lub przyciemniony w części środkowej jasny u nasady i wierzchołku. Pozostałe człony cienkie, jasne, czasami trzeci i czwarty człon przyciemnione. Ryjek jasny, sięga ostatniej pary bioder. Przedplecze z reguły żółte, pokryte zwykle, niewielkimi brązowymi plamami, tarczka zwykle żółta. Przedni płat przedplecza prawie 2 razy tak szeroki jak obrączka apikalna. Półpokrywy jasne, prześwitujące, klinik, u form makropterycznych, silnie wydłużony, jednobarwny. Odnóża jasne, uda zwykle z dwoma rzędami niewielkich, brązowych kropek. Lewa paramera duża, największa ze wszystkich polskich gatunków z tego rodzaju (rys. 12). Gatunek znany z wielu krajów Europy. W Polsce dość pospolity, wykazywany z licznych stanowisk w całym kraju. Częsty w zbiorowiskach grądowych na Stachys sylvatica, rzadziej innych roślinach zielnych. Poluje też na mszyce i inne niewielkie owady. Imago występuje od czerwca do sierpnia. Gatunek ma jedno pokolenie w roku, w Polsce zimuje w stadium jaja. Długość ciała samców makropterycznych 6,0-6,5 mm, brachypterycznych 4,5-5,0 mm, długość ciała samic makropterycznych 5,5-6,7 mm, brachypterycznych 5,0-6,0 mm.
Na podstawie:
Gorczyca J., Herczek A. 2008. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6c): 75 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.