START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Miridae   >>   Dicyphus pallidus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2008.
Gatunki należące do podrodzaju Dicyphus są stosunkowo trudne do oznaczania. Dużym ułatwieniem przy ich identyfikacji jest kształt lewej paramery. Identyfikacja samic na podstawie cech metryczny może nie być możliwa.

Dicyphus pallidus:
Boczny brzeg głowy bez czarnego pasa łączącego oko z obrączką; grzbietowa część ciała, odnóża i czułki pokryte włoskami znacznie dłuższymi niż średnica goleni; długość drugiego członu czułków samca o 1,5 raza, a u samicy 1,25 raza większa od tylnego brzegu przedplecza; drugi człon czułków jasny; oczy nie dotykają brzegu obrączki apikalnej przedplecza; poduszeczki przedplecza bardzo wyraźne, tworzą prawie jednolitą poprzeczną obrączkę; poduszeczki przedplecza duże, około dwa razy tak grube jak obrączka apikalna; trzeci człon stopy zwykle nie pogrubiały, membrana z dwoma komórkami (plemię Dicyphini); włoski na wewnętrznej krawędzi tylnych odnóży ciemne; uda zwykle z dwoma rzędami niewielkich, brązowych kropek; parempodia szczeciniaste, pseudopulvilli duże (podrodzina Bryocorinae); długość ciała samców makropterycznych 6,0-6,5 mm, brachypterycznych 4,5-5,0 mm, długość ciała samic makropterycznych 5,5-6,7 mm, brachypterycznych 5,0-6,0 mm.
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.