START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Miridae   >>   Globiceps sphaegiformis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.

Taksonomia tego rodzaju i status kilku gatunków nie jest do końca wyjaśniony. Cechy przy rozróżnianiu gatunków, zwłaszcza samic nie zawsze są pewne i czasami zachodzą na siebie. Przy oznaczaniu większości polskich gatunków pomocny jest kształt paramer samców (rys. 50-57, za Gorczyca, Herczek 2008).

Globiceps sphaegiformis:
Głowa skierowana nieco do przodu (nie prostopadła do osi ciała, plemię Orthotylini); głowa jednolicie czarna; u niektórych osobników mogą zachodzić cechy przeciwstawne do wypunktowanych: przednie część przedplecza mniej wyraźnie wydzielona, poduszeczki przedplecza nie rozdzielone poprzeczną bruzdą; głowa, przedplecze i tarczka czarne; poduszeczki przedplecza wypukłe, II człon czułków dłuższy niż III i IV razem, półpokrywy zwykle z jasnym deseniem lub z pasami i kępami srebrzystych długich włosków; II człon czułków rzadko pogrubiały, ale wówczas niespłaszczony; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; oczy dotykają przedniego brzegu przedplecza, lub są nieco oddalone, ale wówczas osobniki nigdy nie są zielonkawe; przedplecze duże, tylny jego brzeg tak szeroki lub szerszy niż nasada półpokryw; przednia część przedplecza wyraźnie wydzielona, poduszeczki wyraźne, najczęściej rozdzielone poprzeczną bruzdą; poduszeczki wyniesione w kształcie stożków.; ciało jednolicie ciemne, zwykle czarne, jedynie z rzędem srebrzystych włosków; tylne biodra oddzielone jedno od drugiego; podstawa klinika ciemna; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; samice zwykle brachypteryczne.; długość ciała samców 5,8-6,3 mm, długość ciała samic 4,8-5,5 mm;

Rysunki za Gorczyca, Herczek 2008; paramery:

Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.