START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Hallodapus rufescens

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.


Hallodapus rufescens:
Pierwszy człon czułków jasny, przyciemniony u nasady, drugi człon jasny u nasady lekko zgrubiały i przyciemniony w części szczytowej; trzeci człon czułków czerwonawy, czwarty czerwonawy z jasną częścią apikalną; obrączka apikalna pronotum obecna; półpokrywy z jasnymi poprzecznymi pasami lub łatami; ciemne pasma na półpokrywach niewyraźne, zwężające się przy zewnętrznym brzegu półpokryw.; korium jasne u nasady, następnie brązowe z białymi plamami nad klinikiem i nieco jaśniejsze w okolicy szczytu międzykrywki; oczy przylegające do obrączki apikalnej; ciemię 1,5 razy u samca, 2,0 razy u samicy tak szerokie jak średnica oka; parempodia szczeciniaste; długość ciała samców makropterycznych do 5,0 mm, a brachypterycznych 2,5-3,5 mm; makropteryczne samice długości ok. 5,0 mm, formy brachypteryczne 3,5-4,0 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.