START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Halticus pusillus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.


Wszystkie krajowe gatunki mają jednolicie czarne lub ciemnobrązowe (H. luteicollis) półpokrywy. Znane są formy zarówno brachy- jak i makropteryczne. Kształt i wielkość paramer są pomocne przy oznaczaniu (rys. 20-27).


Halticus pusillus:
Głowa prostopadła do osi ciała (plemię Halticini); głowa jednolicie czarna; szerokość ciemienia 4,3 raza u samca, prawie 5 razy u samicy większa od średnicy oka; czułki bardzo długie, jasne, wyraźnie dłuższe niż ciało; jasnożółte, trzeci i czwarty człon często przyciemnione; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; przedplecze jednolicie czarne; membrana szara lub ciemnoszara, użyłkowanie ciemne, słabo zaznaczone.; tylne uda pogrubiałe, skoczne; ryjek krótki, sięga środkowej pary bioder.; paramery jak na rys. 26-27; długość ciała 2,0-3,0 mm;


Rysunki za Gorczyca, Herczek 2008; paramery w rodzaju Halticus:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.