START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Miridae   >>   Heterocordylus tibialis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.

Przy oznaczaniu polskich gatunków przydatny jest czasem kształt paramer (rys. 59-66).

Heterocordylus tibialis:
Głowa skierowana nieco do przodu (nie prostopadła do osi ciała, plemię Orthotylini); ciemię zwykle z niewielkim znamieniem w pobliżu oczu; głowa, przedplecze i tarczka czarne; II człon czułków rzadko pogrubiały, ale wówczas niespłaszczony; II człon czułków krótszy lub tak długi jak III i IV razem; I człon czułków czarny; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; oczy dotykają przedniego brzegu przedplecza, lub są nieco oddalone, ale wówczas osobniki nigdy nie są zielonkawe; przedplecze duże, tylny jego brzeg tak szeroki lub szerszy niż nasada półpokryw; przednie część przedplecza mniej wyraźnie wydzielona, poduszeczki przedplecza nie rozdzielone poprzeczną bruzdą; poduszeczki przedplecza płaskie lub słabo wypukłe; tylny brzeg przedplecza około dwa razy tak długi jak jego długość, boczne brzegi przedplecza zaokrąglone; półpokrywy zwykle jednolicie zabarwione, czarne, pokryte białymi, łuskowatymi włoskami; odnóża przynajmniej częściowo czarne; golenie partiami żółtawe bądź brązowawe.; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; wyłącznie makropteryczne; długość ciała 4,6-5,2 mm.

Rysunki za Gorczyca, Herczek 2008; paramery:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.