START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Miridae   >>   Isometopus intrusus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6a. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Toruń 2002."
Isometopus intrusus:
Głowa, tarczka i przedplecze ciemnobrązowe, wyraźnie punktowane; przedplecze u samic ok. 2 razy i u samców ok. 3 razy szersze od swojej długości, wypukłe; zakończenie tarczki żółtawe; ciało pokryte półsterczącymi, krótkimi włoskami; półpokrywy mniej lub bardziej brązowe, półprzeźroczyste. Klinik nieco jaśniejszy (z ciemniejszym wierzchołkiem i częścią sąsiadującą z membraną); membrana z dwiema zamkniętymi komórkami, z których mniejsza jest często słabo zaznaczona; przyoczka obecne (podrodzina Isometopinae); ryjek krótki, zachodzi zaledwie do trzeciego segmentu odwłoka; długość ciała 2,8-3,0 mm, samce nieco mniejsze od samic
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.