START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Lopus decolor


Lopus decolor:
Ciało samców wydłużone, szarobrązowe czasem żółtawe, w środkowej części ciemienia znajdują się dwie jasne plamy, podobne plamy występują u podstawy tarczki. Boki przedplecza i półpokryw często jasne, tarczka częściowo ciemna. Czułki ciemne, brunatne do czarnych, membrana szara, użyłkowanie jasnoszare. Samice owalnie wydłużone, żółtawobrunatne, rzadko jasnożółte. Stopy i szczytowe części poszczególnych członów czułków ciemne, prawie czarne. Membrana jasna, lub szara i ciemnoszara, użyłkowanie niezbyt wyraźnie zaznaczone. Związany z różnymi rodzajami traw, ale spotykany także na sitach, prawdopodobnie wyłącznie fitofagiczny. Pojaw osobników dorosłych trwa od końca czerwca do końca sierpnia. Gatunek ma jedno pokolenie w roku i zimuje w stadium jaja. Długość ciała samców 4,4-4,8 mm, długość ciała samic 3,8-4,3 mm.

fot. 77-80, za Gorczyca 2004:Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.