START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Lygocoris rugicollis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964Lygocoris rugicollis:
Tylna krawędź przedplecza około dwa razy tak długa jak szerokość głowy; przedplecze silnie pomarszczone, brak na jego powierzchni widocznych włosków.; II segment czułków wyraźnie dłuższy niż szerokość głowy; tarczka pokryta przylegającymi włoskami; półpokrywa mniej lub bardziej wyraźnie punktowana; powierzchnia grzbietowa bez łuskokształtnych włosków; ubarwienie zwykle całkowicie zielone; boczne krawędzie korium często żółte; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; III człon stóp tylnych odnóży tak długi lub krótszy niż człon II; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; golenie bez ciemnych wzorów u nasady; wystające szczeciny na goleniach jasne; obrączka apikalna obecna; ciemię zwykle z tyłu z wyraźnym żeberkiem; wielkość: 5,5-7 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.