START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Macrotylus paykullii

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.


Macrotylus paykullii:
Głowa i czułki przynajmniej częściowo jasne; pierwszy i drugi człon czułków z czarnym wzorem; u samców drugi człon czułków bez guzka; przednia część przedplecza zwykle jaśniejsza, tarczka z reguły jasna; półpokrywy przynajmniej w części jasne; membrana ciemna z białym, grubym, dobrze widocznym użyłkowaniem oraz z kontrastowymi białymi plamami widocznymi przy rozłożonych skrzydłach.; obrączka apikalna nieobecna; kłujka zawsze siegająca przynajmniej do przednich bioder; szerokość ciemienia 2,20 razy u samca, 2,60 razy u samicy tak długa jak średnica oka; parempodia szczeciniaste, pulvilli długie i wyraźne, przylegające do pazurków tylko przy podstawie; pazurki bardzo małe, zwykle wyraźnie zakrzywione, z ostrym zębem u nasady (rys. 6, za Gorczyca 2004); długość ciała samców 2,8-3,3 mm, długość ciała samic 3,0-3,7 mm;Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.