START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Macrotylus paykullii (Fallén, 1807)

Macrotylus paykullii:
Owady drobne. Ciało żółte, jasnozielone, żółtozielone lub siwe, pokryte czarnymi włoskami, których kępy tworzą charakterystyczny wzór barwny. Głowa jasna, czasami nieco przyciemniona, pierwszy człon czułków i nasada drugiego przyciemnione. Szerokość ciemienia 2,20 razy u samca, 2,60 razy u samicy tak długa jak średnica oka. Przednia część przedplecza zwykle jaśniejsza, tarczka z reguły jasna. Membrana ciemna z białym, grubym, dobrze widocznym użyłkowaniem oraz z kontrastowymi białymi plamami widocznymi przy rozłożonych skrzydłach. Odnóża jasne, czasami przyciemnione, stopy zwykle ciemne. Preferuje ciepłe biotopy, związany bionomicznie z roślinami z rodzaju Ononis. Owady dorosłe pojawiają się od czerwca do września. Gatunek zimuje w postaci jaja i ma jedno pokolenie w roku. Długość ciała samców 2,8-3,3 mm, długość ciała samic 3,0-3,7 mm.

ryc. za Gorczyca 2004:Na podstawie:
Gorczyca J. 2004. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.