START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Orthocephalus bivittatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.Orthocephalus bivittatus:
Głowa prostopadła do osi ciała (plemię Halticini); głowa, patrząc z przodu, wyższa niż szeroka; ciemię około 2,3 raza tak szerokie jak średnica oka; czułki krótsze niż ciało, zwykle ciemne; II człon czułków nie pogrubiały w części apikalnej; samice: uda zwykle brązowe, półpokrywy w form makropterycznych z jasnym pasem biegnącym wzdłuż międzykrywki, drugi człon czułków krótszy niż trzeci i czwarty razem, szerokość ciemienia 2,5 raza i więcej tak długa jak średnica oka; szerokość ciemienia 3 razy tak długa jak średnica oka, wierzchołek drugiego członu czułków znacznie cieńszy niż przedni goleń u nasady; długość ciała 3,4-4,3 mm; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; odnóża miejscami brązowe lub żółtawe; tylne odnóżna nie skoczne; przednie golenie cylindryczne; II człon tylnej stopy wyraźnie dłuższy niż pierwszy; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; samce zwykle makropteryczne; długość ciała samców 5,0-5,5 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.