START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Orthocephalus brevis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.
Orthocephalus brevis:
Głowa prostopadła do osi ciała (plemię Halticini); głowa, patrząc z przodu, wyższa niż szeroka; czułki krótsze niż ciało; czułki jednolicie czarne, II człon wyraźnie pogrubiony w części wierzchołkowej, z gęstymi, czarnymi włoskami; III i IV człon cienkie, pokryte odstającymi włoskami; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; półpokrywy prawie jednolicie czarne, włoski na grzbietowej stronie ciała szare; membrana ciemna, u samic w formie pokryw, z zaznaczonym wcięciem klinika, nie zakrywają ostatnich segmentów odwłoka; odnóża jednolicie czarne; tylne odnóżna nie skoczne; przednie golenie cylindryczne; brzeg przednich ud bez kolców; II człon tylnej stopy wyraźnie dłuższy niż pierwszy; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; samce zwykle makropteryczne; długość ciała samców 6,5-7,5 mm, długość ciała samic (brachypteryczne) 4,2-4,8 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.