START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Orthocephalus coriaceus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca, A. Herczek. Toruń 2008.
Orthocephalus coriaceus:
Głowa prostopadła do osi ciała (plemię Halticini); głowa, patrząc z przodu, wyższa niż szeroka; czułki krótsze niż ciało, zwykle ciemne; obrączka apikalna nieobecna; tylna krawędź ciemienia zwykle nie zachodzi na przedni płat przedplecza; półpokrywy z jaśniejszym pasem na granicy szwu pomiędzy międzykrywką a korium, włoski na grzbietowej stronie ciała czarne; membrana szara lub szarobrązowa, często z nieregularnymi plamami, użyłkowanie brązowe, wyraźne; odnóża jednolicie czarne; tylne odnóżna nie skoczne; przednie golenie cylindryczne; brzeg przednich ud z długimi, sterczącymi kolcami; II człon tylnej stopy wyraźnie dłuższy niż pierwszy; parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; aedeagus gruby, nie zesklerotyzowany za wyjątkiem spiculi; samce zwykle makropteryczne; długość ciała samców 5,0-5,5 mm, długość ciała samic 4,1-5,1 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.