START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Pantilius tunicatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Pantilius tunicatus:
Brzuszna krawędź oka, widziana z przodu, przekracza nasadę czułków; I i II człon czułków grube, II człon 2 razy dłuższy niż w III i IV razem wzięte; obrączka apikalna obecna; wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; przedplecze i półpokrywy jednolicie obsypane małymi, ciemnymi plamkami, każda wyposażona w mały czarny włos, przedplecze nieznacznie żeberkowane po bokach, boczna krawędź przedplecza zawsze z ciemnym pasem wzdłuż całej długości; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię z wyraźną bruzdą na środku; policzki 0,67 razy mniejsze niż wysokość oka; wielkość: samiec 9,1-10,2 mm; samica 8,5-9,8 mm;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.