START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Phytocoris insignis

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Niektóre gatunki z rodzaju Phytocoris, ze względu na duże, wzajemne podobieństwo, do pewnego oznaczenia wymagają analizy budowy aparatu kopulacyjnego samca.

Phytocoris insignis:
Tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy; głowa tak długa jak wysoka, często dłuższa (rys. 96 b), szyja pozioma; ciemię 1,7-1,8 razy szersze (u samic 2,1-2,2 razy) niż oko (rys. 103, a-b); I człon czułków długi, zwykle tak długi jak długość przedplecza; III człon czułków jasnożółty, rzadko trochę przyciemniony przy wierzchołku; I człon czułków stanowi mniej niż 0,3 szerokości ciemienia (rys. 96 f-h), rzadko ciemny, w tym przypadku raczej z nieregularnymi, dużymi białymi plamami; I człon czułków krótszy, szczeciny tak długie lub krótsze niż grubość członu (rys. 97); I człon czułków mniej niż 1,5 razy dłuższy niż szerokość głowy (rys. 97, b-d); II człon czułków 2,1 razy dłuższy niż I; brzuszna krawędź oka, widziana z przodu, przekracza nasadę czułków; obrączka apikalna obecna; wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; przedplecze i półpokrywy bez jednolicie rozmieszczonych, małych, czarnych plamek z czarnymi włosami, przedplecze zaokrąglone bocznie, boczna krawędź przedplecza zwykle bez ciemnego pasa wzdłuż całej długości; tylne uda spłaszczone, długie, zwykle sięgające poza wierzchołek odwłoka; golenie z ciemnymi pierścieniami; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; strona grzbietowa z białawymi, leżącymi włoskami wymieszanymi z na wpół wzniesionymi czarnymi włoskami; przednia krawędź otworu genitalnego samca z wyrostkiem rozgałęzionym (rys. 104, a-b); wielkość: samiec: 5,8-6,6 mm; samcia: 4,7-5,7 mm

Rysunki za Wagner i Weber 1964:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.