START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Phytocoris jordani

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Niektóre gatunki z rodzaju Phytocoris, ze względu na duże, wzajemne podobieństwo, do pewnego oznaczenia wymagają analizy budowy aparatu kopulacyjnego samca.


Phytocoris jordani:
Tylna krawędź ciemienia bez żadnego żeberka; ciemię bez podłużnej bruzdy; głowa tak długa jak wysoka, często dłuższa (rys. 96 b), szyja pozioma; ciemię 1,95 razy szersze (u samic 2,3 razy) niż oko (rys. 97 b); I człon czułków długi, zwykle tak długi jak długość przedplecza; III człon czułków jasnożółty, rzadko trochę przyciemniony przy wierzchołku; I człon czułków stanowi mniej niż 0,3 szerokości ciemienia (rys. 96 f-h), rzadko ciemny, w tym przypadku raczej z nieregularnymi, dużymi białymi plamami; I człon czułków krótszy, szczeciny tak długie lub krótsze niż grubość członu (rys. 97); I człon czułków mniej niż 1,5 razy dłuższy niż szerokość głowy (rys. 97, b-d); brzuszna krawędź oka, widziana z przodu, przekracza nasadę czułków; obrączka apikalna obecna; wyraźnie krótsza niż poduszeczki przedplecza; półpokrywa bez punktowania, czasami nieznacznie pomarszczona; przedplecze i półpokrywy bez jednolicie rozmieszczonych, małych, czarnych plamek z czarnymi włosami, przedplecze zaokrąglone bocznie, boczna krawędź przedplecza zwykle bez ciemnego pasa wzdłuż całej długości; tylne uda spłaszczone, długie, zwykle sięgające poza wierzchołek odwłoka; golenie z ciemnymi pierścieniami; tylnie golenie samic prawie tak długie jak sam owad; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; strona grzbietowa z białawymi, leżącymi włoskami wymieszanymi z na wpół wzniesionymi czarnymi włoskami; otwór genitalny samca z pojedynczym zębem lub wyrostkiem przy lewym brzegu (rys. 100); wielkość: samiec: 5,3-6,5 mm; samica: 3,9-4,6 mm;


Rysunki za Wagner i Weber 1964:


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.