START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Miridae   >>   Pilophorus perplexus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964 i "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae." J. Gorczyca. Toruń 2004.Pilophorus perplexus:
Drugi człon czułków 1,25-1,30 razy tak długi jak szerokość głowy; zewnętrzny brzeg półpokryw z mniej lub bardziej wyraźnym przewężeniem, włoski na pokrywach krótkie, nigdy nie sięgają połowy długości pierwszego członu czułków; tylna krawędź ciemienia zachodzi lekko na przedni płat przedplecza; ciało podłużne; półpokrywy matowe lub słabo błyszczące; poprzeczny pas włosków na korium i międzykrywce na tym samym poziomie (rys. 10); golenie bez czarnych plamek; obrączka apikalna nieobecna (cecha podrodzin Phylinae, za wyjątkiem Hallodapini, i Orthotylinae); parempodia blaszkowate, zbiegające się ku wierzchołkom; na drzewach i krzewach liściastych; długość ciała samców 3,8-4,9 mm, długość ciała samic 4,0-4,5 mm;

Ryc. za Gorczyca 2004:Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.