START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Pinalitus rubricatus

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964


Pinalitus rubricatus:
Tylna krawędź przedplecza około dwa razy tak długa jak szerokość głowy; II segment czułków wyraźnie dłuższy niż szerokość głowy; III człon czułków tak długi jak szerokość głowy; II człon czułków 1,1 razy dłuższy niż szerokość przedplecza; tarczka pokryta na wpół wyprostowanymi włoskami; półpokrywa mniej lub bardziej wyraźnie punktowana; powierzchnia grzbietowa bez łuskokształtnych włosków; pierwszy człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; III człon stóp tylnych odnóży tak długi lub krótszy niż człon II; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; obrączka apikalna obecna; ciemię zwykle z tyłu z wyraźnym żeberkiem, jeśli potyliczne żeberko jest nieobecne, wówczas ogólne ubarwienie nigdy nie jest całkowicie zielone; wystające szczeciny na goleniach jasne; kolce wszystkich goleni jasne; kłujka przekracza tylne biodra; wielkość: samiec 4,6-4,9 mm; samica 4,1-4,8 mm;


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.