START        WYKAZ GATUNKÓW        IKONOGRAFIA        ROZMIESZCZENIE        PROGRAMY        PIŚMIENNICTWO        METODYKA        LINKI        O PROJEKCIE

Miridae   >>   Pithanus maerkelii

Na podstawie: "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. J. Gorczyca", Warszawa 2007 oraz "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. WAGNER et H. H. WEBER", Paris 1964
Pithanus maerkelii:
Głowa nie wydłużona, nieznacznie szersza niż jej długość; segmenty II, III i IV czułków ciemne (u P. marshalii II człon czułków całkowicie lub częściowo żółty); ciało mrówkokształtne; membrana u form makropterycznych z jedną widoczną komórką; jedynie krawędź boczna korium biaława, wewnętrzna połowa tylnej krawędzi korium czarna; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte; ciemię bez podłużnego nacięcia na środku; odwłok nie zwężony przy nasadzie;
Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.