START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Pithanus maerkelii (Herrich-Schaeffer, 1838)

Pithanus maerkelii:
Głowa nie wydłużona, nieznacznie szersza niż jej długość; segmenty II, III i IV czułków ciemne (u P. marshalii II człon czułków całkowicie lub częściowo żółty); ciało mrówkokształtne; membrana u form makropterycznych z jedną widoczną komórką; jedynie krawędź boczna korium biaława, wewnętrzna połowa tylnej krawędzi korium czarna; pierwszy człon tylnej stopy nieznacznie krótszy niż człony II i III razem wzięte; ciemię bez podłużnego nacięcia na środku; odwłok nie zwężony przy nasadzie;
Na podstawie:
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.