START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Plagiognathus arbustorumCechą charakterystyczną którą posiadają wszystkie gatunki tu należące (choć spotykaną też w rodzajach Parapsallus i Europiella) jest występowanie w szczytowej części goleni czarnej plamy przylegającej do nasady uda. Pewną cechą w przypadku oznaczania gatunków tu należących jest kształt narządu kopulacyjnego samca (rys. 41-44, za Gorczyca 2004).

Plagiognathus arbustorum:
Ubarwienie ciała bardzo zmienne, ciemne, często zupełnie czarne do jasnobrązowego, owłosienie zawsze czarne. Głowa zwykle czarna, ciemię czasem z jaśniejszymi plamami. Pierwszy i drugi człon czułków bardzo ciemny jedynie trzeci i czwarty nieco jaśniejsze. Odnóża jasne, uda z ciemnymi brzegami co jest bardzo charakterystyczną cechą tego gatunku, golenie z ciemnymi plamami, na których osadzone są kolce. Membrana ciemna, szara lub prawie czarna, użyłkowanie ciemne, ale może być też, przynajmniej w części jasne. Aedeagus stosunkowo duży, zakończony dwoma długimi wyrostkami (rys. 44). Gatunek bardzo szeroko rozmieszczony, znany prawie z całej Europy, wielu krajów azjatyckiej części Palearktyki, zawleczony również do Ameryki Północnej. W Polsce pospolity w całym kraju, szczególnie częsty w zbiorowiskach ruderalnych. Owady dorosłe występują od czerwca do jesieni, na różnych roślinach zielnych takich jak Urtica, Cirsium, Melandrium, Achillea czy Carduus. Może także deformować niektóre owoce np. truskawki. Gatunek ma jedno pokolenie w roku i zimuje w stadium jaja. Długość ciała samców 3,8-4,0, długość ciała samic 3,7-4,3 mm.

Rysunki za Gorczyca 2004; męskie aparaty kopulacyjne:

Na podstawie:
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021.