START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Polymerus holosericeus


Polymerus holosericeus:
Gatunek oznaczany na podstawie następującej kombinacji cech: czułki żółte, wierzchołek drugiego ich członu ciemny, powierzchnia ciała błyszcząca, od strony brzusznej i grzbietowej pokryta złotymi, lekko pogrubionymi szczecinami, wyrostek przedpiersia (xyphus) z żółtym brzegiem, udo w nasadowych trzech czwartych ciemnobrązowe i żółte w wierzchołkowej jednej czwartej, z brązowymi plamkami lub pierścieniem przy wierzchołku, golenie przyciemnione przy wierzchołku, kolce na goleniach ciemnobrązowe. Przedni narożnik klinika najwyżej z lekko niewyraźną, brudnożółtą plamą, klinik czarny z żółtym wierzchołkiem i wąskim paskiem lub plamą u podstawy.
Strona brzuszna w całości czarna.
Długość ciała u samców wynosi 4.67-5.40 mm, u samic: 4.80-5.25 mm.
Gatunek uznawany za rzadki, żyje na Galium spp.

Rysunki za Wagner i Weber 1964:Na podstawie:
Gapon D.A. 2014. Revision of the genus Polymerus (Heteroptera: Miridae) in the Eastern Hemisphere. Part 1: Subgenera Polymerus, Pachycentrum subgen. nov. and new genus Dichelocentrum gen. nov. Zootaxa 3787(1): 1-87.
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 s.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.