START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Miridae   >>   Polymerus nigrita


Polymerus nigrita:
Ciało pokryte na grzbiecie złotawymi lub srebrzystymi szczecinami, po stronie brzusznej tułowia srebrzystymi, a na odwłoku złotawymi, lekko poszerzonymi szczecinami. Podstawa trzeciego segmentu czułków bardzo rzadko żółtawa. Przednie uda z żółtymi plamami przy wierzchołku. Tylne i środkowe uda często z małymi brązowymi plamkami przy wierzchołku. Golenie żółte z ciemnymi wierzchołkami i dwoma ciemnymi pierścieniami w dolnej połowie; pierścień proksymalny nieco krótszy niż dystalny, obejmujący kolano. Pierścień dystalny na tylnych goleniach szerszy niż na przednich i środkowych. Nasadowe połówki tylyche goleni czasami całkowicie czarne. Podstawa klinika z żółtym pasem pośrodku rozszerzającym się trójkątnie. Czasami cały lub prawie cały wewnętrzny brzeg klinika żółty, rzadko klinik w całości żółty, z wyjątkiem raczej niewielkiej, niewyraźnej czarnej plamki przy wierzchołku w pobliżu zewnętrznego brzegu.
Długość ciała u samców wynosi 4.25-5.10 mm, u samic: 4.65-5.25 mm.
Gatunek ten różni się od P. carpathicus żółtymi goleniami, plamkami przy wierzchołku przednich ud i zwykle pasem u podstawy klinika.
Gatunek ten występuje w północnych regionach Palearktyki, a zasięg rozciąga się poza koło podbiegunowe. W rejonach południowych żyje głównie w górach i na wyżynach, które są prawdopodonie polodowcowymi ostojami dla tego gatunku.

Rysunki za Wagner i Weber 1964:

Na podstawie:
Gapon D.A. 2014. Revision of the genus Polymerus (Heteroptera: Miridae) in the Eastern Hemisphere. Part 1: Subgenera Polymerus, Pachycentrum subgen. nov. and new genus Dichelocentrum gen. nov. Zootaxa 3787(1): 1-87.
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 s.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2020.