START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ŚWIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)

Miridae   >>   Polymerus vulneratus (Panzer, 1806)


Polymerus vulneratus:
Obrączka apikalna obecna; nie grubsza niż II segment czułków; szczyt tarczki, tylna krawędź przedplecza i półpokrywy częściowo żółte, kuneus często partiami czerwony; przednie kąty przedplecza jasne, owłosione; boczna krawędź korium czarna na całej swojej długości; I człon tylnej stopy tak długi lub wyraźnie krótszy niż człony II i III razem wzięte; I człon stopy tylnych odnóży dłuższy niż II; parempodia blaszkowate, rozchodzące się; punktowanie po stronie grzbietowej niewyraźne; powierzchnia grzbietowa pokryta łuskokształtnymi włoskami; ciemię zwykle z tyłu z wyraźnym żeberkiem, jeśli potyliczne żeberko jest nieobecne, wówczas ogólne ubarwienie nigdy nie jest całkowicie zielone; tylus znacznie wystaje poza czoło (rys. 139 a); wielkość: samiec 4,2-5 mm; samica 3,8-4,3 mm;

Rysunki za Wagner i Weber 1964:Na podstawie:
Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Polska. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorionae, Orthotylinae, Phylinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
Wagner E., Weber H.H. 1964. Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. Paris, 593 s.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.